+ Mer info- Mindre info

Sekretesspolicy

RIVATPOLITIK. Sekretess är av stor vikt för VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U. och vi vill behålla en öppen och öppen inställning när du hanterar dina personuppgifter.

Därför har vi en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

SOCIAL DENOMINATION.- VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U.

CIF.- B04722716

SOCIAL ADRESS.- AVDA. VALLE DEL SOL Nº2, VERA, 04620, ALMERÍA.

KONTAKTA ELECTRONIC MAIL.- admon1@valledeleste.es

I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

I VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U. Vi behandlar informationen som tillhandahålls av intresserade personer för att kunna tillhandahålla tjänster till tredje part för våra tjänster och hantera förfrågningar, förfrågningar och förfrågningar om begärda tjänster, samt skicka kommersiell kommunikation om våra produkter och tjänster, för vilka du samtycker till Jag har lånat

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

Uppgifterna kommer att behållas så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls och i förekommande fall under de år som är nödvändiga för att följa de rättsliga skyldigheter som följer av ansökan.

Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina data?

Vi anger den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter:

Till vilka mottagare kommer dina data att kommuniceras?

Endast dina uppgifter kommer att överföras för att följa lagliga skyldigheter.

Överföringar av uppgifter till tredje land

Inga dataöverföringar planeras för tredjeländer.

Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter?

Vem som helst har rätt att få bekräftelse om huruvida i VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U. Vi behandlar personuppgifter som berör dig eller inte.

Intresserade personer har rätt att få tillgång till deras personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, vid behov, begära att de raderas, bland annat om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som samlats in.

Under vissa omständigheter kan berörda parter begära begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i så fall kommer vi endast att behålla dem för utövande eller försvar av fordringar.

Under vissa omständigheter och av skäl som är relaterade till deras speciella situation kan de berörda parterna göra invändningar mot behandlingen av deras uppgifter. I detta fall, VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U. kommer sluta bearbeta data, med undantag för tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av möjliga krav.

Du kan väsentligt utöva dina rättigheter på följande sätt: genom att gå till e-postadressen till den person som ansvarar för behandlingen som beskrivs ovan, bifogar en kopia av ditt ID eller identitetsdokument.

Om du har gett ditt samtycke för ett visst ändamål har du rätt att återkalla det beviljade samtycket när som helst, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på samtycket innan det upphört.

Om du känner att dina rättigheter bryts mot skyddet av dina personuppgifter, speciellt när du inte har fått tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter, kan du skicka ett krav till behörig dataskyddskontrollmyndighet genom av dess hemsida: www.agpd.es.

Hur har vi fått dina uppgifter?

De personuppgifter vi behandlar i VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U. De har direkt tillhandahållits av den berörda parten.

De kategorier av data som behandlas är: