+ Mer info- Mindre info

Allmänna avtalsvillkor

1º.- Rättslig ram

I överensstämmelse med gällande föreskrifter, företaget VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, SLU som opererar via internet från denna webbplats www.valledeleste.es detaljer under de allmänna villkoren för upphandling av de produkter och / eller tjänster som erbjuds genom det och från vilka parternas rättigheter och skyldigheter genereras.

2º.- Identifiering

De nuvarande allmänna kontraktsvillkoren (nedan kallade “villkor”) har som funktion att reglera förhållandet mellan VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, SLU (nedan kallat långivare) och kunder (nedan kallat användaren) alla transaktioner gjorda via nätbutikens hemsida.

2º.1.- Budgivningsföretag

SOCIALA REDOVISNING: VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U
HANDELSNAMN: VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U
CIF: B04722716
ADRESS: AVDA. VALLE DEL SOL nr 2
BEVILLING: VERA
PROVINCE: ALMERIA
C.P .: 04620
TELEFON: 950548600
EMAIL: reservas.hotel@valledeleste.es
RÄTTSLIG ADRESS

Detta företag har sin juridiska adress, som den kan rikta, vid behov, på anspråk på följande adress:
ADRESS: AVDA. VALLE DEL SOL nr 2
BEVILLING: VERA
PROVINCE: ALMERIA
C.P .: 04620
Och å andra sidan:

2º.2.- Användaren

Användare eller klient, Internetanvändaren som förvärvar detta villkor, genom att registrera sig på webbplatsen, använda ett formulär och till vilka användarnamn och lösenord som är tilldelade, över vilka han har fullt ansvar för användning och vårdnad , ansvarar för riktigheten av de personuppgifter som tillhandahålls leverantören, vilket vi ser i avsnittet Användarregistrering.

3º.- Acceptans

Genom att acceptera dessa villkor förklarar användaren:
1. Att han är en person med förmåga att kontrakta enligt gällande regler.
2. Att du har läst och accepterat dessa villkor.

4º.- Tillgänglighet

Användaren ska alltid ha tillgång, och under alla omständigheter före produktkontraktets början, till villkoren och får lagras och / eller reproduceras i ett varaktigt medium.

5º.- Giltighet eller Varaktighet

Giltighetstiden för eller varaktigheten av dessa Villkor och särskilda kontraktsbetingelser är den tid de förbli publicerade på ovannämnda webbplats och kommer att vara tillämplig från det ögonblick användaren använder webbplatsen och / eller lämpligt till anställning av några produkter.

6º.- Modifieringar

Leverantören förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Villkor, utan att påverka de varor eller kampanjer som förvärvats innan användaren ändrade.

Användaren förbinder sig att noggrant läsa avtalsvillkoren närhelst det fortsätter att anställa en viss produkt, att de har blivit modifierade sedan den senaste gången de åtkom.

7º.- Nolla

Om någon klausul som ingår i dessa villkor förklaras helt eller delvis noll eller ineffektiv, kommer en sådan ogiltighet endast att påverka den bestämmelsen eller den del av den som är noll eller ineffektiv, under alla omständigheter förutsätter Villkoren.

8º.- Kontraktets föremål

Syftet med detta kontrakt är att reglera kontraktsförhållandet mellan inköp och försäljning mellan leverantören och användaren vid den tidpunkt då den senare accepterar inköpet under online-kontraktsprocessen genom de mekanismer som beskrivs nedan.

Avtalsförhållandet innebär att leverans, i utbyte mot ett specifikt pris och offentligt utsatt via hemsidan, av en eller flera specifika produkter.

Var och en av dessa produkter kan vara föremål för en specifik reglering genom de specifika avtalsvillkoren för var och en av dem, varav mer detaljer kommer att ges i garantisektionen, retur, uttag eller produktets eget datablad, på grund av de olika formaten där produkterna marknadsförs, deras förpackningar eller sin egen natur.

9º.- Användarregistrering

Användaren kan registrera sig på webben för att prenumerera på Nyhetsbrevet i centralknappen “SKRIVA TILL NYHETSBREVET“. För vilken, ange de personuppgifter som krävs som obligatorisk kommer att vara: namn och efternamn och e-post. Alta i nyhetsbrevet på webben ger tillgång till förvärv av produkter och mottagande av nyhetsbrev / nyhetsbrev med information om företaget och dess produkter.

Användaren väljer ett användarnamn och lösenord, förbinder sig att använda dem noggrant och inte göra dem tillgängliga för tredje part samt att meddela leverantören av förlusten eller stölden om samma eller möjliga åtkomst av en obehörig tredje part. , på ett sådant sätt att långivaren fortsätter till den omedelbara blockaden. Användaren har det fulla ansvaret av dess användning och vårdnad, ansvara för riktigheten av de personuppgifter som tillhandahålls till leverantören.

Användaren kommer inte att kunna välja som användarnamn ord som syftar till att förvirra andra genom att identifiera honom som en integrerad medlem av leverantören, såväl som uttryck som är förolämpande, förolämpande och i allmänhet strider mot lagen eller kravet om moral och goda vanor

10º.- Geografiskt tillämpningsområde

Denna webbplats www.valledeleste.es driver och säljer, på nationellt och internationellt territorium. Från och med nu kommer detta geografiska område att förstås som “territoriet”. Därför görs endast leveranser och produkterna distribueras i territoriet. Användningen av denna webbplats och eventuella inköp som görs i det anses vara gjord i Spanien, och är därför föremål för gällande spanska lagar och förordningar. Leverantören accepterar inte eller levererar order utanför det nämnda territoriet.
Allt ovanstående indikeras utan att det påverkar det faktum att vi snart kan erbjuda dessa tjänster i de uteslutna områdena, i vilket fall det kommer att meddelas i förväg på denna webbplats.

11º.- Producera Information

Leverantören ägnar stor uppmärksamhet åt information om egenskaperna hos
rum genom tekniska beskrivningar och fotografier som illustrerar
rum och ytterligare tjänster. Allt detta görs inom ramen för tekniken och
respektera marknadsstandarderna.

12º.- Skatter, valuta och fraktkostnader

De angivna priserna för varje produkt inkluderar mervärdesskatt (moms) och i vilket fall de kommer att uttryckas i euro-valutan (€). Nämnda priser, om inte annat uttryckligen anges, inkluderar inte några andra tilläggstjänster och bilagor till den inköpta produkten.

13º.- Språk där kontraktet är utvecklat

Upphandlingsförfarandet och informationen före kontrakt är på spanska, engelska, tyska och svenska, vilket kommer att användas för att genomföra kontraktet.

14-Steg för upphandlingsprocessen

14º.1.- Registrering

Användaren kan registrera sig på webben för att prenumerera på Nyhetsbrevet i centralknappen “SKRIVA TILL NYHETSBREVET“. För vilken, ange de personuppgifter som krävs som obligatorisk kommer att vara: namn och efternamn och e-post. Alta i nyhetsbrevet på webben ger tillgång till förvärv av produkter och mottagande av nyhetsbrev / nyhetsbrev med information om företaget och dess produkter.

Registreringssystemet har inte ett användarverifieringssystem i registreringsprocessen. Så att innan användningen av användaren i systemet skickas ett välkomstmeddelande till e-postmeddelandet. När du är registrerad korrekt kan användaren ange med användaren och lösenordet till kontrollpanelen i sin profil för att kunna hantera alla funktioner som Leverantören av sidan har ställt till ditt förfogande, till exempel uppgifterna om kontot, mina beställningar och möjligheten att utöva rättigheterna A.R.C.O.

När registreringen är gjord kan du fortsätta med köp av din produkt (er).

14º.2.- Bokningsprocess

Bookassist / Automatic Netware Limited (nedan kallad Bookassist) samarbetar med leverantören genom att tillhandahålla den nuvarande bokningsprocessen.

Genom att acceptera Bokförarens särskilda villkor och slutför bokningsprocessen förbinder Bookassist att tillhandahålla användaren de nödvändiga verktygen för att boka boende, som beskrivs och relateras i denna bokningsprocess, med Leverantören. av boende.

Bokningsprocessen är enkel och enkel.

  1. Val av datum, antal personer. Systemet kommer att indikera en lista över boende med tillgänglighet, med rummen eller förpackningarna tillgängliga, att kunna se priset som tillämpas av anläggningarna på de valda datumen.
  2. Det visar totalpriset för vistelsen och depositionen som debiteras på kreditkortet, om det finns en eftersom anläggningen begär det. Personuppgifter, kontaktnummer, beräknad ankomsttid, och om det finns en särskild förfrågan, begärs. Urvalet är bekräftat och villkoren accepteras.
  3. Det är den säkra sidan där kreditkortsinformationen anges. Det kräver antal och typ av kort, utgångsdatum och 3 sista siffror i säkerhetskoden, som ligger i delen av magnetbandet.
  4. På sista sidan visas bekräftelsen med bokningskoden. Den här sidan skickas via e-post till den angivna e-postadressen, varför den här adressen är korrekt. I det här meddelandet visas alla detaljer om din bokning, kontaktuppgifter och företagets ställe igen, samt möjligheten att avboka bokningen om du vill.

* ANMÄRKNING: BETALNINGSPLIKTEN FÖR ATT BESTÄLLA BESTÄLLNINGEN (AVSÄTTNING PÅ RÄNTEN MED ANVÄNDAREN HAR HÄRBETAT HANS RESERVERING)

Avsättningar som ska beaktas vid köpprocessen.

15º.- Produkttillgänglighet

Bokningen av de erbjudna rummen är beroende av tillgänglighet. I händelse av att inte ha
tillgängliga rum, kan användaren inte boka det önskade rummet för
datumen anges, även om systemet ger dig möjlighet att reservera ett annat rum på det angivna datumet eller indikerar andra tillgängliga datum för det rummet.

16º.- Typer av produkter

Webbplatsen har ett brett utbud av rumsreservationer och ytterligare tjänster

17º.- Maximalt antal beställningar

Det finns en maximal ordning på 5 rum per bokning.

18º.- Hur man avbokar min bokning

För att avboka en bokning efter att den har gjorts kan den avbokas med rätt till full återbetalning så länge följande villkor är uppfyllda:

Om avbokningen är efter 48 timmar före ankomstdatumet måste kunden betala hela beloppet för den första natten, ej tillämpligt vid icke återbetalningsbara priser som är föremål för 100% av utgifterna.
För paket, erbjudanden och speciella kampanjer, se specifikationerna i varje enskilt fall.

När din bokning är bekräftad kommer du att få ett mail med referensnummer för din bokning. E-postmeddelandet innehåller också information om hur du avbokar din bokning via internet. Din depositions- och bokningskostnad, en gång betald, återbetalas inte vid avbokning. Avbokningskostnaderna, förutom depositionen och bokningskostnaderna, kan betalas till anläggningen, beroende på dess policy, kommer en kopia av den att presenteras under bokningsprocessen.

Du kan avboka din ursprungliga bokning genom att följa anvisningarna i ditt bekräftelsemail och därefter göra en reservation med de ändringar du vill ha. I så fall kommer du att förlora den insättning som redan har betalats i den bokning du har avbokat. Av denna anledning är det bäst att kontakta hotellet om du behöver göra några ändringar.

För att begära avbokning av bokningen måste du skicka ett mail till reservas.hotel@valledeleste.es eller kontakta kundserviceavdelningen, 950548600.

19º.- Räkning

Var kan jag kolla min faktura? Fakturaen skickas till kunden via post, om du inte tidigare har begärt det kommer den att levereras till receptionen på avresedagen, förutsatt att du har gjort motsvarande betalning.

20º.- Mervärdesskatt

I enlighet med gällande bestämmelser kommer eventuellt köp som görs via webbplatsen att bli föremål för mervärdesskatt (moms), 10% eller 21%, beroende på vad som är lämpligt.

21º.- Metoder eller Betalningsmetoder

I allmänhet kan användaren välja betalningsmetod:

A) Med kredit / betalkort, för vilket det kommer att underlätta, bland annat:
(i) namn och efternamn
ii) kortnummer
iii) CVV / CVC;
iv) kortets utgångsdatum

När du har validerat all information om din bokning kommer ett val att välja vilken betalningsmetod du vill använda och ange dina uppgifter.

I händelse av att leverantören informerar om avslaget på kortet, kommer det att ge möjlighet att korrigera uppgifterna för samma, begära en ny. Om användaren vägrar att ge ett nytt kort, kommer beställningen att automatiskt avbrytas, informera klienten om avbokningen online och då, som vi tidigare har kommenterat. Du kan inte betala med kort som utfärdats utanför spanska territoriet.

Uppgifterna på ditt kort sparas inte i vår databas, eftersom när de fylls i kommer de att vara i den säkra webben hos den valda bankenheten.

Uppgifterna på ditt kort är alltid skyddade tack vare de säkra servrarna hos bankenheter som använder SSL-kryptering i sin kommunikation.

22º.- Allmänna bestämmelser om betalningsprocessen

Leverantören förbehåller sig rätten att avbryta betalningar eller order i händelse av indikationer på bedräglig verksamhet och informera de behöriga myndigheterna om de beteenden som är föremål för utredning för att förebygga bedrägerier.

23º.- Returnerar felaktiga, skadade eller felaktiga produkter eller utövar rätten till återkallelse

Enligt föreskrifterna har rätten till tillbakadragande av tjänsten tilldelats
VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U återspeglas i avsnitt 18º.

24º.- Kundtjänst: Hjälp, förslag och fordringar

När som helst kan du kontakta vår kundtjänst för att få hjälp, lägga fram förslag eller klagomål genom att skriva till reservas.hotel@valledeleste.es eller ring 950548600 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

25º.- Produktgaranti

Garantin för denna produkt motsvarar den effektiva tillhandahållandet av åtkomsttjänsten
och njut av vistelsen i den valda lägenheten, för antalet personer
valda och under de användningsvillkor som anges i e-postadressen till
Bekräftelse mottagen efter bokning

26º.- Leverantörens rättigheter

27º.- Ansvarsbegränsning

All information som tillhandahålls av användaren till leverantören och genom motsvarande formulär måste vara sant. Det är Användarens ansvar att behålla de uppgifter som tillhandahålls Leverantören, vederbörligen uppdaterad. Under alla omständigheter ifrågasätter leverantören inget ansvar för skador eller förluster som orsakats av att ha lämnat felaktig, otillräcklig, felaktig eller felaktig information.

Tillgång till webbplatsen innebär inte någon skyldighet från Leverantörens sida att verifiera äktheten, lämpligheten, fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten och uppdateringen av den information som användaren lämnat via motsvarande formulär.

Leverantören är inte ansvarig i de fall där den motsvarar föräldrarna, handledare eller juridiska företrädare för de Användare som är minderåriga eller oförmögen, tillåter tillgång, leverans av personuppgifter eller användning av webbplatsen eller uthyrning av produkter eller tjänster tillhandahålls via applikationer eller webbplattform. Det är ansvaret för ovannämnda föräldrar, vårdnadshavare eller juridiska företrädare att övervaka tillgången till och användningen av den mindre eller oförmögna personen vid upphandling av de produkter och tjänster som tillhandahålls via www.valledeleste.es

Användarnas tillgång till innehållet innebär inte någon skyldighet från leverantören att kontrollera att det saknas virus eller datorelement som kan ha någon skadlig effekt på användarens datorutrustning. Under alla omständigheter kommer det att vara upp till användaren att ha nödvändiga verktyg för att upptäcka sådana virus eller datorelement av skadlig natur. Följaktligen kommer leverantören inte att ansvara för skador som orsakats av datorutrustningen hos Användarna eller tredje parter under tillgång till innehållet.

Leverantören svarar inte för avbrott som uppstår i el- eller telekommunikationstjänster som hindrar användarna att använda de erbjudna tjänsterna.

28º.- Tillämplig lag och behörighet

Dessa villkor regleras eller tolkas i enlighet med spansk lagstiftning i frågor som inte uttryckligen fastställs. Leverantören och användaren är överens om att lämna in en eventuell tvist som kan uppstå vid tillhandahållandet av de produkter eller tjänster som omfattas av dessa

Villkor, till domstolar och domstolar av användarens adress.

Om användaren har sitt hemvist utanför Spanien, leverantören och användaren, avstår uttryckligen från något annat forum och skickar till domstolarna och domstolarna adressen till ÄGAREN AV WEB.

 

29º.- Online tvistlösningsplattform för konsumenter och handlare

Europeiska kommissionen har lanserat en plattform för att hjälpa konsumenter och handlare att lösa tvister om inköp på Internet.

Adress till plattformen:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES